Welcome, guest! Please login or register.

Општа статистика - Jerodrof

Вкупно време поминато на форумот:
6 часови и 58 минути.
Вкупно пораки:
6710 пораки
Вкупно започнати Теми:
6710 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 393 пораки (6%)
  12 am
 • 386 пораки (6%)
  1 am
 • 379 пораки (6%)
  2 am
 • 384 пораки (6%)
  3 am
 • 380 пораки (6%)
  4 am
 • 367 пораки (5%)
  5 am
 • 389 пораки (6%)
  6 am
 • 309 пораки (5%)
  7 am
 • 318 пораки (5%)
  8 am
 • 301 пораки (4%)
  9 am
 • 284 пораки (4%)
  10 am
 • 258 пораки (4%)
  11 am
 • 218 пораки (3%)
  12 pm
 • 171 пораки (3%)
  1 pm
 • 177 пораки (3%)
  2 pm
 • 211 пораки (3%)
  3 pm
 • 204 пораки (3%)
  4 pm
 • 215 пораки (3%)
  5 pm
 • 226 пораки (3%)
  6 pm
 • 241 пораки (4%)
  7 pm
 • 223 пораки (3%)
  8 pm
 • 220 пораки (3%)
  9 pm
 • 236 пораки (4%)
  10 pm
 • 220 пораки (3%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

General Discussion
6710 пораки од вкупмо 6710 пораки на членот (100.00%)
6710

Најпопуларен форум према активност

General Discussion
6710 пораки од вкупно 64852 пораки на форумот (10.35%)
10.35%