Welcome, guest! Please login or register.

Општа статистика - GalenKics

Вкупно време поминато на форумот:
9 часови и 23 минути.
Вкупно пораки:
7998 пораки
Вкупно започнати Теми:
7991 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 464 пораки (6%)
  12 am
 • 461 пораки (6%)
  1 am
 • 472 пораки (6%)
  2 am
 • 461 пораки (6%)
  3 am
 • 472 пораки (6%)
  4 am
 • 443 пораки (6%)
  5 am
 • 445 пораки (6%)
  6 am
 • 324 пораки (4%)
  7 am
 • 329 пораки (4%)
  8 am
 • 327 пораки (4%)
  9 am
 • 362 пораки (5%)
  10 am
 • 336 пораки (4%)
  11 am
 • 289 пораки (4%)
  12 pm
 • 235 пораки (3%)
  1 pm
 • 256 пораки (3%)
  2 pm
 • 255 пораки (3%)
  3 pm
 • 257 пораки (3%)
  4 pm
 • 238 пораки (3%)
  5 pm
 • 238 пораки (3%)
  6 pm
 • 254 пораки (3%)
  7 pm
 • 247 пораки (3%)
  8 pm
 • 253 пораки (3%)
  9 pm
 • 289 пораки (4%)
  10 pm
 • 291 пораки (4%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

General Discussion
7998 пораки од вкупмо 7998 пораки на членот (100.00%)
7998

Најпопуларен форум према активност

General Discussion
7998 пораки од вкупно 99823 пораки на форумот (8.01%)
8.01%