Welcome, guest! Please login or register.

Општа статистика - Davinbag

Вкупно време поминато на форумот:
10 часови и 2 минути.
Вкупно пораки:
8349 пораки
Вкупно започнати Теми:
8342 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 465 пораки (6%)
  12 am
 • 457 пораки (5%)
  1 am
 • 466 пораки (6%)
  2 am
 • 466 пораки (6%)
  3 am
 • 462 пораки (6%)
  4 am
 • 444 пораки (5%)
  5 am
 • 442 пораки (5%)
  6 am
 • 294 пораки (4%)
  7 am
 • 330 пораки (4%)
  8 am
 • 347 пораки (4%)
  9 am
 • 363 пораки (4%)
  10 am
 • 340 пораки (4%)
  11 am
 • 304 пораки (4%)
  12 pm
 • 248 пораки (3%)
  1 pm
 • 255 пораки (3%)
  2 pm
 • 317 пораки (4%)
  3 pm
 • 310 пораки (4%)
  4 pm
 • 299 пораки (4%)
  5 pm
 • 298 пораки (4%)
  6 pm
 • 304 пораки (4%)
  7 pm
 • 282 пораки (3%)
  8 pm
 • 276 пораки (3%)
  9 pm
 • 296 пораки (4%)
  10 pm
 • 284 пораки (3%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

General Discussion
8349 пораки од вкупмо 8349 пораки на членот (100.00%)
8349

Најпопуларен форум према активност

General Discussion
8349 пораки од вкупно 93736 пораки на форумот (8.91%)
8.91%