Welcome, guest! Please login or register.

Општа статистика - GalenKics

Вкупно време поминато на форумот:
6 часови и 39 минути.
Вкупно пораки:
6371 пораки
Вкупно започнати Теми:
6364 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 401 пораки (6%)
  12 am
 • 392 пораки (6%)
  1 am
 • 397 пораки (6%)
  2 am
 • 387 пораки (6%)
  3 am
 • 399 пораки (6%)
  4 am
 • 380 пораки (6%)
  5 am
 • 377 пораки (6%)
  6 am
 • 270 пораки (4%)
  7 am
 • 287 пораки (5%)
  8 am
 • 280 пораки (4%)
  9 am
 • 286 пораки (4%)
  10 am
 • 253 пораки (4%)
  11 am
 • 207 пораки (3%)
  12 pm
 • 159 пораки (2%)
  1 pm
 • 170 пораки (3%)
  2 pm
 • 193 пораки (3%)
  3 pm
 • 185 пораки (3%)
  4 pm
 • 175 пораки (3%)
  5 pm
 • 177 пораки (3%)
  6 pm
 • 183 пораки (3%)
  7 pm
 • 183 пораки (3%)
  8 pm
 • 188 пораки (3%)
  9 pm
 • 222 пораки (3%)
  10 pm
 • 220 пораки (3%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

General Discussion
6371 пораки од вкупмо 6371 пораки на членот (100.00%)
6371

Најпопуларен форум према активност

General Discussion
6371 пораки од вкупно 64852 пораки на форумот (9.82%)
9.82%