Welcome, guest! Please login or register.

Општа статистика - Ridgeer

Вкупно време поминато на форумот:
8 часови и 53 минути.
Вкупно пораки:
7970 пораки
Вкупно започнати Теми:
7970 теми
Број на направените гласања:
0 гласања
Број на гласања:
0 гласови

Праќање пораки во зависност од времето

 • 29 пораки (3%)
  12 am
 • 31 пораки (4%)
  1 am
 • 32 пораки (4%)
  2 am
 • 31 пораки (4%)
  3 am
 • 33 пораки (4%)
  4 am
 • 30 пораки (4%)
  5 am
 • 44 пораки (5%)
  6 am
 • 36 пораки (4%)
  7 am
 • 19 пораки (2%)
  8 am
 • 35 пораки (4%)
  9 am
 • 38 пораки (5%)
  10 am
 • 43 пораки (5%)
  11 am
 • 44 пораки (5%)
  12 pm
 • 42 пораки (5%)
  1 pm
 • 47 пораки (6%)
  2 pm
 • 49 пораки (6%)
  3 pm
 • 43 пораки (5%)
  4 pm
 • 31 пораки (4%)
  5 pm
 • 32 пораки (4%)
  6 pm
 • 30 пораки (4%)
  7 pm
 • 29 пораки (3%)
  8 pm
 • 25 пораки (3%)
  9 pm
 • 32 пораки (4%)
  10 pm
 • 29 пораки (3%)
  11 pm

Најпопуларен форум према бројот на пораки

General Discussion
7970 пораки од вкупмо 7970 пораки на членот (100.00%)
7970

Најпопуларен форум према активност

General Discussion
7970 пораки од вкупно 100360 пораки на форумот (7.94%)
7.94%